Európai városok véleménye a Data Act-ról


Az EuroCities megkérdezett néhány nagyvárosi vezetőt a Data Act tervezetről.

Juhana Vartainen, Helsinki polgármestere megjegyzi, hogy „az adattörvény nagy ígéretet jelent az adatökoszisztéma résztvevőinek, például az embereknek és a kkv-knak abban, hogy új és hozzáadott értéket teremtsenek az adatok újrafelhasználásával.”

Sabine Möwes, Köln város digitalizációs osztályának igazgatója üdvözölte az adattörvény uniós javaslatot, „mivel elismeri, hogy az adatok és az adatok szabályozott megosztása alapot jelent modern digitális társadalmunknak. Köln városa üdvözli az adattörvényben tárgyalt és meghatározott infrastrukturális feltételeket is”.

Laia Bonet, Barcelona alpolgármestere megjegyezte, hogy „amikor az innovációról, a versenyképességről, az iparosításról, a közintézményekbe vetett bizalomépítésről van szó, mindennek az adatok állnak a középpontjában. A Bizottságnak igaza van, amikor adattereket javasol a különböző érdekelt felek számára, hogy konstruktív és ingyenes szellemben cseréljenek adatot.”

Az alpolgármester szerint hogy „évek óta az a domináns megközelítés, hogy a közigazgatási szerveknek nyitottá kell tenni adataikat, hogy a magáncégek felhasználhassák azokat saját céljaikra. Ezen változtatni kell. A városoknak olyan adatterekre van szükségük, amelyek lehetővé teszik az adatok megosztását a vállalkozásoktól a kormányokig, ami elősegíti a demokratikus politikai döntéshozatalt.”

Minél több adattal rendelkeznek a városi önkormányzatok a polgárokról, annál jobban megértik szükségleteiket, és képesek a polgárokat a közigazgatással közelebbre hozni, egyes szolgáltatások fejlesztése révén.

Forrás: https://eurocities.eu/latest/cities-react-to-the-eu-data-act/